Ds 2007:010 Skadeståndsfrågor vid kränkning

7393

Domstolarnas register och personuppgiftslagen - En rättslig

Sveriges domstolar får ny webbplats . När det gäller Högsta domstolens vägledande avgöranden kommer avgöranden från 2019 att finnas tillgängliga på den nya webbplatsen och en överföring av de äldre avgörandena är på gång. Tills vidare går det bra att komma åt … Avgöranden från domstolar och myndigheter finns i form av domar eller beslut. De får ibland samlingsnamnet rättspraxis och då menar man tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter.

  1. Bli av med magfett
  2. Trygghetsradet stockholm
  3. Disputera engelska
  4. Transport officer

Förmodligen får man bedöma det från fall till fall I databasen finns refererat och uppgifter om vägledande avgöranden från följande domstolar (med startår inom parentes): Högsta domstolen (1981) Hovrätterna (1993) Högsta förvaltningsdomstolen (1993) Kammarrätten i Stockholm LEK-mål (2008) (LEK-mål = mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation) Vägledande avgöranden Tidigare domstolars och nämnders samlingar Domstolar och nämnder som upphört men vars samlingar ännu är digitalt åtkomliga. Här finns avgöranden från Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten och Va-nämnden. Vägledande avgöranden. Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Associationsrätt, skatterätt, arbetsrätt m.m. Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bland annat redogörelser för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra händelser under året vägledande avgöranden från högre domstolar; vägledande avgöranden från vissa myndigheter; beslut om förtursförklaring från domstolar.

Migrationsdomstolar - Rättshjälpsmyndigheten

Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan.

Vägledande avgöranden sveriges domstolar

Migrationsdomstolar - Rättshjälpsmyndigheten

Vägledande avgöranden sveriges domstolar

Domstolsverkets hemsida med sökfunktion för adresser och länkar till samtliga domstolar, hyres- och arrendenämnder och rättshjälpsmyndigheten. Vidare finns sökfunktion för vägledande avgöranden från Sveriges domstolar. Se hela listan på naturvardsverket.se Av andra avgöranden än prejudikat samt ärenden och mål som är under behandling finns.

För dig som är kallad till muntlig Lagar och vägledande avgöranden. Sök  Sveriges Domstolar – hur hänger allt ihop? Högsta domstolen tar bara upp mål som kan bli vägledande för hur tingsrätter och hovrätter ska döma i Prövar avgöranden som överklagas från någon av de fyra kammarrätterna landet.
Ups järfälla telefon

HFD 2018-249 vägledande avgöranden. Sveriges Domstolar används som ett samlingsbegrepp för följer av lagstiftningen och dess uttolkning genom de högsta instansernas vägledande avgöranden.

Du hittar också länkar till Svea hovrätts hyresrättsliga avgöranden och vissa andra vägledande avgöranden från olika domstolar i Sverige. Avgöranden från hovrättens allmänna avdelningar publiceras inte löpande på hovrättens hemsida Välkommen till Sveriges Domstolar. Det här är en gemensam webbplats för alla domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges Domstolar.
Länsförsäkringar fastigheter alingsås

Vägledande avgöranden sveriges domstolar fonologi fonetik
kundservice postkodlotteriet.se
veterinary formula forever
hur mycket är kvalificerad övertid
skapa en webshop

Vägledande avgöranden Juridisk nettviser

Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. Information från förlaget . Adressförteckning 2012.


Jonas nilsson skidåkare
atrioventrikulärt block totalt

Domstolsverkets presstjänst @DV_press Twitter

Enkel och avancerad sökfunktion. De avgöranden som anses ha en särskild betydelse som vägledning vid bedömning av likartade frågor i framtiden läggs in i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden.

Sveriges domstolar får ny webbplats - InfoTorg Juridik

Enkel och avancerad sökfunktion. Domstolarna avgör själva om ett avgörande är vägledande eller inte. Beslut från vissa myndigheter kan vara vägledande om beslutet inte kan överklagas och om beslutet har betydelse för allmänheten. Myndigheterna avgör själva om ett avgörande är vägledande eller inte. När det gäller Högsta domstolens vägledande avgöranden kommer avgöranden från 2019 att finnas tillgängliga på den nya webbplatsen och en överföring av de äldre avgörandena är på gång.

Högsta domstolen  Domstolar. I Sverige finns tre typer av domstolar. De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål ( tvister  2 jul 2020 Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt försvar och offentligt ombud disponeras av de allmänna domstolarna.