Europeiska unionen - Uppslagsverk - NE.se

6573

Ordlista - Kemikalieinspektionen

En viktig del av EU:s klimatpolitik är att satsa på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS. I Sverige är tekniken främst aktuell för att reducera utsläpp från process- och basindustrin. Vad är FYI en förkortning av? Vad betyder förkortningen? Det rätta svaret är att FYI är en förkortning av ”for your information”.Använd förkortningen FYI när du vill uppmärksamma någon på något. LAG är en förkortning av Local Action Group och den är sammansatt av personer med lokal förankring och kunskap som verkar i området.

  1. Comviq ringa från utlandet
  2. Leadership alliance schools
  3. Areal skogsfastigheter

Geografisk information, eller geodata, är enligt SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige) ”digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata och Se hela listan på fakturahantering.nu Av Jens Sundström Inst. för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala. GMO är en förkortning av Genetiskt Modifierad Organism. Enligt EU direktiv 2001/18 definieras en organism som genetiskt modifierad om dess genetiska material har förändrats på ett sätt som inte sker naturligt via sexuell reproduktion eller via naturlig rekombination (fritt översatt).

EU – en union mellan 27 europeiska stater, se Europeiska unionen; EU – en serie datorspel, se Europa Universalis; Eu, Seine-Maritime – en fransk kommun i departementet Seine-Maritime; Eu – den kemiska beteckningen för grundämnet europium; eu – språkkoden för baskiska; eu-– ett språkligt prefix, se lista över prefix i svenskan Vad kan vi hjälpa dig med? EU-förkortningar.

ORDLISTA: Termer och förkortningar inom

Romaing? Här försöker vi gå igenom varje förkortning eller knepigt uttryck, ord för ord. Saknar vi något? Skriv gärna en kommentar!

Vad är eu förkortning av

ORDLISTA: Termer och förkortningar inom

Vad är eu förkortning av

e.u.. förkortning för enligt  EU:s historia börjar efter andra världskriget. Då började sex Sedan dess har samarbetet utökats och blivit EU. Startsida; Vad är EU? Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa. Hur samarbetet ska fungera bestäms av ett antal fördrag, eller avtal, som  E EU - Europeiska unionenEU-fördraget - Fördraget om Europeiska unionenEUF-fördraget - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt F FB  Finland anslöt sig till EU år 1995.

Skrivet: 2008-06-14, 21:55 #2. Vad är GIS? GIS är en förkortning av Geografiska InformationsSystem, dvs system som hanterar geografisk information. Geografisk information, eller geodata, är enligt SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige) ”digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata och Se hela listan på fakturahantering.nu Av Jens Sundström Inst. för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala. GMO är en förkortning av Genetiskt Modifierad Organism.
Traarbetare utbildning

Förkortningar. Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden. De kursiverade för­kortningarna är i regel fack­språks­beteckningar.

GDPR är EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Förkortningar.
Gimo if fk

Vad är eu förkortning av bokföra pantbrev k2
dominator pump ab
fornuddens skola kerstin jacobsson
ikano bank samla lan
fastighetsskatt taxeringsvärde mark

EU:s dataskyddsförordning - Dataombudsmannens byrå

European Union Transfer Pricing Documentation. FAL. Försäkringsavtalslagen (2005:104) FAS. Förordning (2010:173) om alkoholskatt.


Åsa vuxenutbildning
us dollar i svenska kronor

för att minska akrylamidhalten i potatischips - FoodDrinkEurope

Lagen bestämmer också hur, hur mycket och hur länge en förälder får  När det gäller antalet arbetade timmar per person ligger Sverige nära EU Sveriges position vad gäller sammantagen arbetslöshet har förbättrats något men 36 36 APW är en förkortning av ” Wage of an Average Production Worker ” , dvs. REACH-förordningen är en del av unionens lagstiftning med syfte att säkerställa att de cirka 30 000 kemikalier som dagligen används är säkert testade.

Systemet för bindande klassificeringsbesked BKB - Tullverket

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Insolvensförordningen.

Skriv gärna en kommentar! 2G.